Algemene informatie

Deze nieuwe EPB-regelgeving (EnergiePrestatie en Binnenklimaat) werd van kracht op 1 januari 2006. De inloopperiode is onlangs verlengd tot 31 december 2006. tijdens deze periode heeft de bouwaanvrager de keuze om ofwel enkel aan de tot hiertoe gebruikte wetgeving van een K45-gebouw (isolatiewetgeving) te voldoen of te kiezen voor een E100-gebouw (EPB).

Het uiteindelijke doel van deze regelgeving is het energiecertificaat. Dit certificaat is 10 jaar geldig en zal verplicht moeten worden meegeleverd met de verkoop/verhuur van elke woning, kantoor, . Volgende streefdata zijn voorop gesteld:

•  Tegen 2008: het invoeren van het energieprestatiecertificaat bij verkoop van woongebouwen en gebouwen voor publieke dienstverlening.

•  Tegen 2009: het invoeren van het energieprestatiecertificaat bij de verhuur van woongebouwen en bij de verkoop en de verhuur van niet-woongebouwen.

 

De EPB-eisen bevatten eisen op het vlak van thermische isolatie (K-waarde van een gebouw), energieprestatie (type verwarming, koeling, verlichting, kans op oververhitting,) en ventilatie (zat ook al in de oudere ventilatieregelgeving). Deze eisen hangen uiteraard vast aan de bestemming van het gebouw. In de figuur hieronder zijn kort de gestelde eisen voor de verschillende gebouwen weergegeven.

 

  BESTEMMING
Aard van het werk   Wonen Kantoor/school Andere spec. bestemming Industrie

Nieuwbouw

Herbouw

Gedeeltelijke herbouw met een BV>800m²

Gedeeltelijke herbouw met minstens 1 wooneenheid

Uitbreiding met BV>800m²

Uitbreiding met minstens 1 wooneenheid

Thermische isolatie Max; K45 (gebouw) en max. U-waarden of min R-waarden Max; K45 (gebouw) en max. U-waarden of min R-waarden Max; K45 (gebouw) en max. U-waarden of min R-waarden Max; K45 (gebouw) en max. U-waarden of min R-waarden
Energieprestatie Maximaal E100 Maximaal E100 - -
Binnenklimaat Min. ventilatie voorziening en het beperken risico oververhitting (wooneenheid) Min. ventilatie voorziening Min. ventilatie voorziening Min. ventilatie voorziening

Gedeeltelijke verbouwing met BV<800m³ en zonder wooneenheden

Uitbreiding met een BV<800m³ en zonder wooneenheden

Thermische isolatie Maximale U-waarden of min. R-waarden (voor nieuwe delen)
Energieprestatie -
Binnenklimaat Minimale voorzieningen (voor nieuwe delen)
Verbouwing Ehermische isolatie Maximale U-waarden of min. R-waarden (voor nieuwe delen)
Eenergieprestatie
-
Binnenklimaat Ventilatie minimale toevoeropening (bij vervanging ramen)
Functiewijziging met BV>800m³ Thermische isolatie Maximaal K65 (gebouw of deel van het gebouw dat functiewijziging ondergaat)
Energieprestatie -
Binnenklimaat Minimale ventilatie voorzieningen (gebouw of deel van het gebouw dat fuctiewijziging ondergaat)

 

Hieronder worden de verschillende eisen weergegeven afhankelijk van het type van werk en bestemming van het betreffende gebouw.

Aard werk: nieuwbouw, herbouw, ontmanteling, gedeeltelijke herbouw of uitbreiding met bv>800m³
Wonen
Kantoor/school
Industrie
Andere bestemming
max. K-peil
K45
K45
K45
K45
max. U-waarde
ja
ja
ja
ja
max. E-peil

E100

E100
E100
neen
ventilatievoorziening
minimum
minimum
minimum
minimum
oververhitting
risico beperken
neen
neen
neen

 

Aard werk gedeeltelijke herbouw of uitbreiding met BV> 800m³
alle gebouwen
max. U-waarde
ja
ventilatievoorziening
enkel nieuw deel

 

Aard werk: functie wijziging BV>800m³

alle gebouwen

max. K-peil

K65

ventilatievoorziening (enkel op gebouw met wijziging)

minimum

 

Aard werk: nieuwbouw,herbouw ontmanteling, gedeeltelijke herbouw of uitbreiding met BV >800m³ met minstens 1 wooneenheid

kantoor/industrie

kantoor/andere

max. K-peil

K55

K45

max. U-Waarde

ja

ja

max. E-peil

neen

E100

ventilatievoorzieningen

minimum

minimum

oververhitting

neen

neen