Controles & boetes

1. Administratieve controles

De overheid houdt toezicht of er administratief aan alle procedures is voldaan:

•  Is er een verslaggever aangesteld/startverklaring ingediend?

•  Is de aangifte binnen de 6 maanden na ingebruikname binnen?

 

2. Controles op de werf

De overheid voert controles uit op de bouwplaats tijdens verschillende fases van het bouwproces:

•  Tijdens de uitvoering van de werken op zaken die na afwerking moeilijk vast te stellen zijn (isolatiedikte, …).

•  Na de uitvoering van de werken op zaken die nog wel vast te stellen zijn (installatie,ventilatie,…).

 

3. Boetes

Indien een woning niet voldoet aan de gestelde eisen, zal de overheid een administratieve boete opleggen. Veel van de maatregelen die nodig zijn om aan de eisen te voldoen krijgen bovendien een subsidie of zijn fiscaal aftrekbaar. Indien blijkt dat de verslaggever niet correct heeft gerapporteerd krijgt deze een boete opgelegd.

De boete is afhankelijk van de overtreding: hoe groter de overtreding hoe groter de boete.

Bij het niet naleven van de eisen inzake isolatie/ventilatie bedraagt de boete ongeveer 3x de “uitgespaarde” investering.