Personen

 

1. Aangifteplichtige

 

De aangifteplichtige is in principe de houder van de stedenbouwkundige vergunning. Bij promotieverkoop van woningen, appartement, aan een natuurlijke persoon, wordt de koper de medehouder van de stedenbouwkundige vergunning. Niettegenstaande blijft de promotor-bouwheer de aangifteplichtige voor de EPB-regelgeving.

Bij promotieverkoop kan de aangifteplicht enkel overgedragen worden aan de koper als aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:

•  in de koopakte wordt vermeld dat de aangifteplicht aan de koper overgedragen wordt.

•  bij de verkoop wordt een tussentijdsverslag opgemaakt. Hierin staat opgesomd welke maatregelen men nog moet nemen om te voldoen aan de EPB-eisen en wordt er een verantwoordelijke aangewezen voor de uitvoering van deze maatregelen. Het verslag wordt bij de verkoopakte gevoegd.

•  de promotor-bouwheer geeft na de werkzaamheden alle informatie die nodig is voor de EPB-aangifte.

 

2. De architect

De architect heeft als taak het gebouw zo te ontwerpen dat het voldoet aan de EPB-eisen. Dankzij zijn technische kennis kan hij bepalen welke maatregelen het meest geschikt zijn om een goed, energie-efficiënt gebouw neer te zetten.

 

3. De verslaggever

 

De verslaggever moet over een diploma van architect, burgerlijk ingenieur-architect, burgerlijk ingenieur of industrieel ingenieur beschikken.

De verslaggever maakt in opdracht van de aangifteplichtige, na het einde van de werkzaamheden een EPB-aangifte op.

Hij is hierbij enkel verantwoordelijk voor een correcte rapportering van de feitelijke toestand van het gebouw.