Het hoofddoel van selection "T" zijn energieberekening, EPB-verslagegeving en HVAC. Daarnaast doet deze firma ook oldtimer restauraties

In fuctie van de nieuwe regelgeving wordt het op de dag van vandaag steeds belangrijker van energiezuinig te bouwen. hierdoor wordt het steeds belangrijker dat andere en milieuvriendelijkere technieken zoals wartmepompen, zonnepanelen, ... frequenter worden toegepast. De taak van de firma ligt dan ook in het helpen van de klant, architect,... om deze technieken op de juiste manier toe te passen. Het zijn hierbij voornamelijk de berekeningen en implantatie die dikwijls een probleem zijn. voor veel van deze energiebesparende technieken wordt thans ook door de overheid, provincie en gemeente verschillende subsidies gegeven om de meerkost gedeeltelijk of zefls helemaal terug te betalen. Omdat de Architect en /of installateur niet altijd even op de hoogte zijn van deze berekningen is het daarom ook meer en meer raadzaam om het berekeningswerk extern te laten doen.

verder doet deze firma ook de EPB-berekning welke vanaf begin 2006 van kracht is gegaan en verplicht is voor alle nieuwbouw woningen.